INTELLEKTUEL EJENDOMSRET

1. LightInTheBox har registrerede varemærker, ophavsrettigheder, patenter og domænenavne i USA, EU og andre relevante lande/regioner, og LightInTheBox er eneejer af de ovennævnte rettigheder. Desuden tilhører den intellektuelle ejendomsret til kollektionen, arrangementet og samlingen af alt indhold på dette websted ("samlingen") også udelukkende LightInTheBox.

Du må ikke bruge LightInTheBox' varemærker, ophavsrettigheder, patenter og domænenavne eller samlingen på en sådan måde, der nedvurderer eller miskrediterer LightInTheBox, eller på en sådan måde, der kan forårsage forvirring eller overtrædelse af gældende love eller bestemmelser. Softwaren, der bruges eller anvendes på dette websted ("softwaren"), tilhører LightInTheBox og/eller dets softwareleverandører. Indholdet, samlingen og softwaren er alle beskyttet i henhold til statslige, nationale og internationale love om ophavsret.

Alle rettigheder, der ikke udtrykkeligt er tildelt, er forbeholdt LightInTheBox. Ethvert indhold på dette websted kan kun reproduceres eller distribueres med udtrykkelig tilladelse fra LightInTheBox. Overtrædere vil blive retsforfulgt i lovens fulde udstrækning.

Alle oplysninger og indhold relateret til elementer på webstedet, herunder, men ikke begrænset til grafik, billeder, lyde, musik, videoer, beskrivelser, der er indhentet fra leverandører eller tredjeparters kilder, ejes, fremstilles, sælges eller godkendes ikke af LightInTheBox. På grund af de tekniske begrænsninger kan LightInTheBox ikke give fuld garanti for, at de nævnte oplysninger er nøjagtige, komplette, pålidelige, aktuelle eller fejlfrie.

2. Medmindre andet er fastsat andetsteds i denne aftale eller på webstedet, er alt, hvad du indsender til eller laver som opslag på webstedet og/eller leverer til LightInTheBox, herunder, uden begrænsning, ideer, knowhow, teknikker, spørgsmål, anmeldelser, kommentarer og forslag (samlet "indsendelser"), er, og vil blive behandlet som ikke-fortroligt og ikke-proprietært, og ved at indsende eller laver opslag, accepterer du uigenkaldeligt at licensere opslaget og alle intellektuelle ejendomsrettigheder relateret hertil (eksklusive de moralske rettigheder såsom ophavsret) til LightInTheBox uden beregning, og LightInTheBox skal have den royaltyfrie, verdensomspændende, evige, uigenkaldelige og overførbare ret til at bruge, kopiere, distribuere, vise, offentliggøre, udføre, sælge, lease, udsende, tilpasse, skabe afledte værker fra sådanne indsendelser på enhver måde og i enhver form, og til at oversætte, modificere, revertere, adskille eller dekompilere sådanne indsendelser. Alle indlæg vil automatisk blive udelukkende og eksklusive ejendom af LightInTheBox og vil ikke blive returneret til dig.

Du garanterer, at dine Indsendelser, helt eller delvist, er fritaget og fri for enhver krænkelse af intellektuelle ejendomsrettigheder, tvister eller tredjepartskrav. LightInTheBox påtager sig intet ansvar for misbrug af ophavsret eller andre rettigheder fra tredjeparter af dig. Du forpligter dig til at forsvare og skadesløsholde LightInTheBox mod eventuelle tab forårsaget på grund af din adfærd med hensyn til kommentarer og bemærkninger til ethvert formål.

Ud over de rettigheder, der gælder for enhver indsendelse, giver du, når du indsender kommentarer eller anmeldelser til webstedet, også LightInTheBox ret til at bruge det navn, du sender med enhver anmeldelse, kommentar eller andet indhold, hvis nogen, i forbindelse med en sådan gennemgang, kommentar eller andet indhold. Du erklærer og garanterer, at du ejer eller på anden måde kontrollerer alle rettighederne til de anmeldelser, kommentarer og andet indhold, som du offentliggør på dette websted, og at LightInTheBox' brug af dine anmeldelser, kommentarer eller andet indhold ikke vil krænke eller krænke tredjeparts rettigheder. Du må ikke bruge en falsk e-mailadresse, foregive at være en anden end dig selv eller på anden måde vildlede LightInTheBox eller tredjeparter for at opnå uberettiget berigelse. LightInTheBox kan, men er ikke forpligtet til at fjerne eller redigere indsendelser (herunder kommentarer eller anmeldelser) af en hvilken som helst grund.

3. POLITIK FOR KRÆNKELSE AF INTELLEKTUEL EJENDOMSRET

LightInTheBox respekterer intellektuel ejendomsret, herunder, men ikke begrænset til ophavsret, varemærke, patent, design og forretningshemmeligheder. Hvis du mener, at produkterne til salg på vores websted krænker dine eller andres intellektuelle ejendomsrettigheder, er du velkommen til at gøre dine rettigheder gældende og/eller indgive en klage i overensstemmelse med procedurerne og formatet beskrevet i 4.4 nedenfor.

Hvis du sender en falsk meddelelse om overtrædelse, kan du hæfte for skader (herunder omkostninger og advokatsalærer). Derfor, hvis du ikke er sikker på, om materialet er krænkende, bedes du kontakte en advokat, før du indsender en meddelelse til LightInTheBox. Bedrageriske eller misbrugende meddelelser eller andet misbrug af LightInTheBoxs intellektuelle ejendomsretspolitik kan resultere i kontoopsigelse eller andre juridiske konsekvenser.

4. Hvis du er en intellektuel ejendomsretsejer, og du mener, at et produkt eller en tjeneste, der er tilgængelig på vores hjemmeside, krænker dine intellektuelle ejendomsrettigheder, kan du sende følgende oplysninger i deres helhed via e-mail til ipip@lightinthebox.com, ogdette er den nemmeste måde at indsende din meddelelse om krænkelse på. Vi påtager os ikke noget ansvar for uagtsomhed eller forsinkelse i forbindelse med klager, der indgives via andre kanaler såsom postudbringning, postkasser, anden e-mailadresse eller øjeblikkelige beskeder osv., som kan mislykkes eller forsinke modtagelse eller svar.

Oplysninger, der kræves i henhold til Digital Millenium Copyright Act, 17 U.S.C. § 512(c)( 2) og/eller andre relevante love, bestemmelser og tidligere politikker:

A. En elektronisk eller fysisk underskrift fra den person, der er bemyndiget til at handle på vegne af ejeren af en eksklusiv, der påstås krænket;

B. En beskrivelse af det angiveligt krænkende værk eller materiale, og hvor det angiveligt krænkende materiale er placeret på webstedet (produktet(s) webadresse);

C. Oplysninger, der er rimeligt tilstrækkelige til, at vi kan kontakte dig, såsom din adresse, telefonnummer eller e-mailadresse;

D. En erklæring fra dig om, at du har en god tro på, at den omtvistede brug af materialet ikke er godkendt af indehaveren af ophavsretten eller anden ejendomsret, dennes agent eller loven;

E. Identifikation af de intellektuelle ejendomsrettigheder, som du hævder krænkes af Webstedet (f.eks. "XYZ ophavsret", "ABC varemærke, Reg. nr. 123456, registreret 1/1/04”, etc. I tilfælde af krænkelse af ophavsretten skal du angive ophavsretsregistreringsnummeret eller et link til den platform, hvor det første gang blev offentliggjort, webadressen på det krænkende værk/billede og/eller andre oplysninger, der beviser, at du er indehaver af ophavsretten eller har tilladelse til at bruge det); og and

F. En erklæring fra dig om, at ovenstående oplysninger og underretning er korrekte, og under straf for mened, at du er indehaveren af ophavsretten eller bemyndiget til at handle på vegne af ejeren, hvis eneret angiveligt krænkes.

COPYRIGHT AGENT

Navn på udpeget agent:【SURIGUGA Legal Officer 】

Postadresse: 51 Tai Seng Avenue, #05-02B/C, Pixel Red, Singapore

Postnummer: 533941

Telefonnummer: +65 63059667

Email: ipip@lightinthebox.com

*(Denne e-mailadresse er til den intellektuelle ejendomsret-overtrædelsesrapport. For kundeklager, kontakt venligst vores CS-team)