Εισαγάγετε τη διεύθυνση email ή τον αριθμό κινητού που σχετίζεται με τον λογαριασμό σας Lightinthebox.

Forgot the account you used to log in before?
You can find the ordering account for the relevant order by these methods:
Use Order Number to find your order
Use PayPal Invoice ID to find your order
Use Phone Number to find your order
Tips for remembering account:
1. The email address that receives order-related emails is your login account.Ξέχασα τον κωδικό πρόσβασης
2. If you paid by PayPal without registration, your PayPal account might be the one. Ξέχασα τον κωδικό πρόσβασης
3.If you used Facebook/Google/Apple ID to log in before, that account might be the one.Ξέχασα τον κωδικό πρόσβασης
Δοκιμάσατε τις παραπάνω λύσεις, αλλά όλες απέτυχαν. Χρειάζεστε βοήθεια;