Πώς να διαμαρτυρηθείτε για την υπηρεσία;

Εγγυόμαστε την ικανοποίηση κάθε πελάτη. Εάν δεν είστε ικανοποιημένοι με την υπηρεσία που παρείχε ο πράκτοράς μας, μπορείτε να διαμαρτυρηθείτε στον επιβλέποντα για βοήθεια.

Υπάρχει ένα κουμπί "Διαμαρτυρία σε επόπτη" στο κάτω μέρος κάθε σελίδας εισιτηρίου.

Παρακαλούμε να εισάγετε τις λεπτομέρειες του προβλήματος στο πλαίσιο μηνυμάτων και ο επόπτης θα σας απαντήσει εντός 24 ωρών για να λύσει το πρόβλημα για σας.


Ήταν χρήσιμη αυτή η σελίδα;

Ναι Όχι