finn bestillingen din
finn bestillingen din
skriv inn PayPals faktura-ID for å finne bestillingen din
vennligst skriv inn et gyldig ordrenummer, ordrenummeret er litb-xxxxxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxx
hvordan finner jeg din PayPal-faktura-ID?
du kan finne "faktura-ID" i PayPal-betalingsbekreftelsen på e-post eller betalingsposten i PayPal-plattformen. vennligst se skjermbildet nedenfor for mer informasjon.
faktura-id
har andre spørsmål? Klikk her