Warunki Korzystania z Programu Premie i Środki LightInTheBox

Warunki Korzystania z Programu Premie i Środki LightInTheBox

Witamy na stronie naszego programu Premie i Środki. Program Premie i Środki podlega poniższym Warunkom Korzystania.

Na tej stronie:

Rodzaje

 • Premie
 • rodki

Korzyści i Ograniczenia w Korzystaniu z Programu

Przystąpienie do Programu Premie i Środki jest darmowe i następuje po zarejestrowaniu się na stronie LightInTheBox.com LightInTheBox.com rezerwuje sobie prawo do usunięcia, zmiany, zawieszenia lub modyfikacji każdej części Warunków Korzystania z Programu Premie i Środki w każdym momencie i bez wcześniejszej informacji.

 • Premie:

  There are multiple ways to earn Rewards.

  1. Użytkownik, który dokona Kwalifikowanego Zakupu (definicja poniżej) może otrzymać Premię w wysokości 1% Kwoty Netto zapłaconej za ten zakup.

  Zakup Kwalifikowany oznacza w pełni zapłacony zakup online jednego lub więcej produktów LightInTheBox.com

  Kwota Netto oznacza sumę pieniędzy zapłaconą przez Użytkownika podczas dokonania Zakupu Kwalifikowanego po zastosowaniu zniżek lub innych odliczeń przewidzianych przez przepisy dotyczące konta Premie i Środki.

  2. Promotional Events will be held periodically during which promotional Rewards can be earned according to the Event Rules.

  Ograniczenia:
  - Premie nie są przyznawane za zakupy, za które zapłata została dokonana całkowicie ze środków z konta Premie i Środki. Za zakup dokonany w części ze środków z Konta Premia i Środki zostanie naliczona premia proporcjonalnie do części zapłaconej kwoty, która nie stanowi Premii lub Środków.
  - Premie zostaną przekazane na Twoje konto Premie i Środki po potwierdzeniu przez Ciebie otrzymania przesyłki i napisaniu recenzji produktów z zamówienia.
  - Naliczone premie są zaokrąglane w dół do najbliższego centa, wyłączając JPY, CLP, NOK, DKK, SEK, KRW, w przypadku których zaokrąglenie następuje w dół do najbliższej jednostki.

 • Środki:

  Refundacje mogą zostać przeniesione na Twoje konto Premie i Środki, lub po zaakceptowaniu przez nas wniosku o dokonanie refundacji mogą zostać zwrócone na konto metody płatności, której użyłeś/aś do dokonania zapłaty. Użytkownicy, którzy zaakceptują refundację w postaci Środków zgromadzonych na Koncie Premie i Środki nie otrzymają żadnych innych zwrotów wynikających z anulowania zamówienia lub zwrotu produktu.

Saldo konta Premie i Środki

Użytkownicy mogą w każdym momencie sprawdzić saldo Premii i Środków, logując się do Moje Środki, a następnie przechodząc do Moje Premie i Środki. LightInTheBox.com nie jest odpowiedzialne za żadnego rodzaju niepowodzenie, opóźnienie lub błąd w przekazywaniu Premii na konto Użytkownika. Każdy z Użytkowników jest odpowiedzialny za wszelkie działania zachodzące na lub porzez jego/jej konto, włączając w to wykorzystanie Premii i Środków, niezależnie od tego czy działanie to zostało przez niego/nią autoryzowane, czy też nie.

Wygaśnięcie

Premie mają datę wygaśnięcia, chyba że LightInTheBox.com zdecyduje inaczej. Jeśli użytkownik nie dokona Zakupu, lub nie wykorzysta jego/jej premii przed datą jej wygaśnięcia, wygasła Premia zostanie automatycznie odjęta od środków dostępnych na jego/jej koncie Premie i Środki.

Środki są ważne bezterminowo, chyba że konto Premie i Środki Użytkownika zostanie uznane za Konto nieaktywne.

Konto nieaktywne

Jeżeli Użytkownik nie zalogował się na konto Premie i Środki przez 365 kolejnych dni od daty ostatniego logowania, po uprzednim pisemnym powiadomieniu o statusie konta, które zostało uznane za Konto nieaktywne, LightInTheBox.com zastrzega sobie prawo do naliczenia opłaty administracyjnej w wysokości 1 USD miesięcznie, pobieranej z konta Premie i Środki, jeśli przez okres 10 dni od wysłania powiadomienia nie zostanie odnotowana żadna aktywność związana z logowaniem. W przypadku braku środków pieniężnych na koncie Użytkownika wystarczających do uiszczenia opłaty administracyjnej LightInTheBox.com zastrzega sobie prawo do usunięcia tego konta.

Wykorzystanie Premii i Środków

Premie i Środki będę wykorzystane automatycznie podczas kolejnego zakupu kwalifikowanego dokonanego na LightInTheBox.com, wyłączając zakup Premii i/lub Środków Prepaid. Aby wykorzystać Premie i Środki do zapłaty za zamówienie, zamówienie musi zostać złożone w tej samej walucie, co środki dostępne na koncie Premie i Środki. Aby wykorzystać Premie i Środki zaznacz odpowiednie pole wyboru podczas przejścia do kasy na LightInTheBox.com.

Wycofanie Środków

Premie nie mogą zostać wycofane.

Środki mogą zostać wycofane jedynie na kartę lub konto, przy którego użyciu dokonano zapłaty za zamówienie. Informacja o wycofaniu pieniędzy znajdzie się na rachunku Twojej karty kredytowej po tym, gdy pomyślnie zakończymy przetwarzanie Twojego wniosku o ich wycofanie. Jeśli do dokonania zapłaty została wykorzystana więcej niż jedna karta, całkowita suma którą wycofałeś/aś zostanie podzielona pomiędzy rachunki wszystkich kart. Aby wycofać Środki kliknij przycisk Dostępne Środki znajdujący się na stronie Moje Premie i Środki.

Zwroty

W przypadku zwrotu produktu z zamówienia, które zostało opłacone w całości lub w części przy użyciu Premii i Środków, będzie on przetwarzany zgodnie z zapisami naszej Polityki Zwrotów.

Nietransferowalność i Zakaz Łączenia Kont Premie i Środki

Premie i Środki oraz wszelkie inne prawa i obowiązki nie mogą zostać przekazane, wymienione, przydzielone lub sprzedane przez Użytkownika żadnej innej osobie bez wcześniejszej pisemnej zgody udzielonej przez LightInTheBox.com. Wszelkie próby dokonania jakiejkolwiek z wyżej wymienionych czynności są z góry nieważne i pozbawione skutków. Dodatkowo Premie i Środki przeznaczone są jedynie do osobistego użytku przez Użytkownika. Użytkownicy nie mogą łączyć Premii i Środków z różnych kont lub używać Premii i Środków do zakupu produktów na LightInTheBox.com w imieniu osób trzecich lub w celu ich późniejszej odsprzedaży.

Trwanie Programu

Program będzie trwać do momentu, aż LightInTheBox.com nie zdecyduje o jego zakończeniu, zawieszeniu, modyfikacji lub przemianie na inny program Premie i Środki.

Czy ta strona była pomocna?

Tak Nie

Potrzebujesz jeszcze pomocy?

Kontakt z Działem obsługi klienta w sprawie Twojego zamówienia Rekord usługi Nie możesz znaleźć swojego zamówienia?
Zapraszamy do pobrania naszej aplikacji
Śledź zamówienia i otrzymuj aktualne informacje o wysyłce.
Płynniejsza komunikacja i większy zakres pomocy.
Otrzymuj odpowiedzi priorytetowo w APLIKACJI.
Otrzymuj odpowiedzi priorytetowo w APLIKACJI.
Płynniejsza komunikacja i większy zakres pomocy.
Śledź zamówienia i otrzymuj aktualne informacje o wysyłce.
Pobierz aplikację teraz