PROPRIETATE INTELECTUALĂ

1. LightInTheBox deține mărci comerciale înregistrate, drepturi de autor, brevete și nume de domenii în Statele Unite, Uniunea Europeană și alte țări/regiuni relevante, iar compania LightInTheBox este titulara unică a drepturilor menționate. În plus, dreptul de proprietate intelectuală asupra colectării, aranjamentului și asamblării întregului conținut de pe acest site („compilația”) aparține, de asemenea, exclusiv LightInTheBox.

Nu puteți utiliza mărcile comerciale, drepturile de autor, brevetele și numele de domenii sau compilația LightInTheBox într-un mod care discreditează sau defăimează compania LightInTheBox sau în niciun mod care ar putea provoca o confuzie sau încălcarea oricăror legi sau reglementări aplicabile. Software-ul utilizat sau aplicat pe acest site („software-ul”) este proprietatea LightInTheBox și/sau a furnizorilor săi de software. Conținutul, compilația și software-ul sunt toate protejate de legislația la nivel de stat, națională și internațională privind drepturile de autor.

Toate drepturile neacordate în mod expres sunt rezervate companiei LightInTheBox. Orice conținut al site-ului poate fi reprodus sau distribuit numai cu permisiunea expresă a LightInTheBox. Persoanele care încalcă aceste dispoziții vor fi urmărite penal în măsura prevăzută de lege.

Conținutul și informațiile legate de elementele de pe site, inclusiv, dar fără a se limita la grafică, fotografii, sunete, muzică, videoclipuri, descrieri obținute din surse ale furnizorilor sau ale terților, nu sunt deținute, fabricate, vândute sau aprobate de LightInTheBox. Din cauza limitărilor tehnice, LightInTheBox nu poate garanta complet că informațiile menționate sunt exacte, complete, de încredere, actuale sau fără erori.

2. Cu excepția cazului în care se prevede altfel în prezentul acord sau pe site, orice conținut pe care îl trimiteți sau postați pe site și/sau furnizați companiei LightInTheBox, inclusiv, dar fără a se limita la idei, know-how, tehnici, întrebări, recenzii, comentarii și sugestii (numite colectiv „informații transmise”) este și va fi tratat ca neconfidențial și fără drept de proprietate, iar prin trimitere sau postare, sunteți de acord să transferați irevocabil datele respective și toate drepturile de proprietate intelectuală aferente acestora (cu excepția drepturilor morale, cum ar fi dreptul de autor) către LightInTheBox, fără nicio taxă, iar LightInTheBox va avea dreptul perpetuu, irevocabil și transferabil de a utiliza, copia, distribui, afișa, publica, executa, vinde, închiria, transmite, adapta, crea lucrări derivate din aceste informații transmise, fără redevență, la nivel mondial, prin orice mijloc și sub orice formă și de a traduce, modifica, reface sursa, dezasambla sau decompila astfel de informații transmise. Toate informațiile transmise vor deveni automat proprietatea unică și exclusivă a LightInTheBox și nu vă vor fi returnate.

Garantați că informațiile transmise de dvs., în întregime sau parțial, sunt clare și nu fac obiectul niciunei încălcări a dreptului de proprietate intelectuală, dispute sau cereri de despăgubire ale terților. LightInTheBox nu își asumă nicio responsabilitate pentru nicio utilizare greșită a drepturilor de autor sau a oricăror altor drepturi ale terților de către dvs. Vă angajați să apărați și să despăgubiți LightInTheBox împotriva oricăror pierderi cauzate de comportamentul dumneavoastră necorespunzător cu privire la comentarii și observații, în orice scop.

În plus față de drepturile aplicabile oricăror informații transmise, atunci când postați comentarii sau recenzii pe site, acordați, de asemenea, companiei LightInTheBox dreptul de a utiliza numele pe care îl trimiteți împreună cu orice recenzie, comentariu sau alt conținut, dacă există, în legătură cu recenzia, comentariul sau conținutul în cauză. Declarați și garantați că dețineți sau controlați în orice alt mod toate drepturile asupra recenziilor, comentariilor și altui conținut pe care le postați pe acest site și că utilizarea recenziilor, comentariilor sau a altui conținut de către LightInTheBox nu va încălca și nu va leza drepturile niciunui terț. Nu trebuie să utilizați o adresă de e-mail falsă, să uzurpați identitatea sau să induceți altfel în eroare LightInTheBox sau terți pentru a obține venituri necuvenite. LightInTheBox poate, dar nu va avea obligația, să elimine sau să editeze informațiile transmise (inclusiv comentariile sau recenziile) din orice motiv.

3. POLITICA PRIVIND ÎNCĂLCAREA PROPRIETĂȚII INTELECTUALE

LightInTheBox respectă proprietatea intelectuală, inclusiv, dar fără a se limita la drepturile de autor, mărcile comerciale, brevetele, designul și confidențialitatea în afaceri. În cazul în care considerați că produsele aflate la vânzare pe site-ul nostru încalcă drepturile de proprietate intelectuală ale dvs. sau ale altor persoane, vă puteți afirma drepturile și/sau puteți depune o plângere în conformitate cu procedurile și formatul descrise la punctul 4.4 de mai jos.

Dacă trimiteți o notificare falsă de încălcare, este posibil să răspundeți pentru daune (inclusiv costurile și onorariile avocaților). Prin urmare, în cazul în care nu știți sigur dacă materialele încalcă drepturile de autor, vă rugăm să contactați un avocat înainte de a trimite o notificare către LightInTheBox. Notificările frauduloase sau abuzive sau alte utilizări abuzive ale politicii LightInTheBox privind proprietatea intelectuală pot duce la rezilierea contului sau la alte consecințe juridice.

4. Dacă dețineți drepturi de proprietate intelectuală și credeți că orice produs sau serviciu disponibil pe site-ul nostru vă încalcă drepturile de proprietate intelectuală, atunci puteți trimite următoarele informații în întregime prin e-mail la ipip@lightinthebox.com, acesta fiind cel mai simplu mod de a trimite notificarea dvs. de încălcare. Nu ne asumăm nicio responsabilitate pentru neglijarea sau întârzierea oricărei reclamații făcute prin alte canale, cum ar fi livrarea de corespondență, cutii poștale, alte adrese de e-mail sau mesaje instant etc., care pot eșua sau întârzia primirea sau răspunsul.

Informații necesare în conformitate cu Digital Millenium Copyright Act (Legea privind drepturile de autor în mileniul digital), 17 U.S.C., art. 512(c)(2) și/sau alte legi, reglementări aplicabile și politici anterioare relevante:

A. o semnătură electronică sau fizică a persoanei autorizate să acționeze în numele titularului unui drept exclusiv despre care se presupune că a fost încălcat;

B. o descriere a lucrării sau a materialului despre care se presupune că încalcă drepturile de proprietate intelectuală și unde se află materialul care se presupune că încalcă drepturile pe site (adresa URL a produsului/produselor);

C. o declarație din partea dvs. conform căreia considerați cu bună-credință că utilizarea contestată a materialului nu este autorizată de titularul dreptului de autor sau al altor drepturi de proprietate, de reprezentantul acestuia sau de lege;

D. identificarea drepturilor de proprietate intelectuală despre care susțineți că sunt încălcate de site-ul web (de exemplu, „drepturi de autor XYZ”, „marca comercială ABC, nr. de înregistrare 123456, înregistrat la 01.01.2004”, etc. În cazul încălcării drepturilor de autor, vă rugăm să furnizați numărul de înregistrare al drepturilor de autor sau un link către platforma pe care au fost publicate pentru prima dată, adresa URL a lucrării/imaginii care încalcă drepturile de autor și/sau alte informații care dovedesc că sunteți titularul drepturilor de autor sau că sunteți autorizat să le utilizați); și

E. o declarație din partea dvs. conform căreia informațiile și notificarea de mai sus sunt corecte și, sub sancțiunea prevăzută pentru sperjur, că sunteți titularul drepturilor de autor sau sunteți autorizat să acționați în numele titularului al cărui drept exclusiv se presupune că este încălcat.

F. A statement by you that the above information and notification is accurate, and under penalty of perjury, that you are the copyright owner or authorized to act on behalf of the owner whose exclusive right is allegedly infringed.

REPREZENTANTUL PENTRU DREPTURI DE AUTOR

Numele reprezentantului desemnat:【Director juridic SURIGUGA】

Adresa poștală: 51 Tai Seng Avenue, #05-02B/C, Pixel Red, Singapore

Cod poștal: 533941

Număr de telefon: +65 63059667

Email: ipip@lightinthebox.com

*(*Această adresă de e-mail este pentru Raportul privind încălcarea drepturilor de proprietate intelectuală. Pentru reclamațiile clienților, vă rugăm să contactați echipa noastră de servicii pentru clienți)