การแจ้งประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว


Light In The Box Limited (ทะเบียนเลขที่ 1141168) ตั้งอยู่ที่ห้องหมายเลข 705-706, 7/F., China Insurance Group Building, No. 141 Des Voeux Road Central, Hong Kong (ต่อไปนี้จะเรียกว่า "Lightinthebox" หรือ "เรา" หรือ "พวกเรา"), มีหน้าที่ป้องกันความเป็นส่วนตัวของคุณ LightInTheBox.com ให้ความเคารพต่อความเป็นส่วนตัวของคุณและให้ความสำคัญกับความปลอดภัยออนไลน์ของคุณอย่างจริงจัง เพื่อให้สามารถนำเสนอให้บริการคุณด้วยผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุด การบริการลูกค้าที่มีประสิทธิภาพ และการอัปเดตที่ทันท่วงทีเราจึงทำการบันทึกข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับการเข้าชมเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นการป้องกันความเป็นส่วนตัวของคุณได้ดียิ่งขึ้น เราจึงได้จัดให้มีการแจ้งประกาศให้ทราบด้านล่างนี้ซึ่งอธิบายหลักการปฏิบัติเกี่ยวกับข้อมูลออนไลน์และตัวเลือกที่คุณสามารถเลือกได้สำหรับวิธีการเก็บและการใช้ข้อมูลของคุณ เมื่อคุณใช้บริการใด ๆ ของเรา (ตามที่ได้นิยามไว้ด้านล่าง) หรือส่งอีเมลถึงเรา คุณกำลังสื่อสารกับเราทางอิเล็กทรอนิกส์ เราจะสื่อสารกับคุณทางอิเล็กทรอนิกส์ด้วยวิธีการที่หลากหลาย เช่น ทางอีเมล ข้อความ การแจ้งเตือนแบบพุชภายในแอป หรือโดยการโพสต์ข้อความอีเมลหรือการสื่อสารบนเว็บไซต์หรือผ่านบริการอื่น ๆ เพื่อวัตถุประสงค์ทางสัญญา คุณยอมรับว่าข้อตกลง การแจ้งเตือน การเปิดเผยข้อมูลและการสื่อสารอื่น ๆ ทั้งหมดที่เราได้จัดให้บริการกับคุณทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นไปตามข้อกำหนดทางกฎหมายที่การสื่อสารดังกล่าวอยู่ในรูปแบบลายลักษณ์อักษร, เว้นแต่มีกฎหมายที่บังคับใช้โดยเฉพาะกำหนดให้รูปแบบการสื่อสารแตกต่างออกไป

การแจ้งประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวของ LightInTheBox

ขอขอบคุณสำหรับการเข้าถึงเว็บไซต์ แอปพลิเคชันมือถือ อุปกรณ์และซอฟต์แวร์อื่น ๆ ( รวมเรียกว่า “เว็บไซต์” ) ของ LightInTheBox.com (ทั้งหมดอ้างอิงถึง “เรา” และ “ของเรา” อ้างอิงถึง LightInTheBox.com) เราเคารพต่อความเป็นส่วนตัวของคุณและต้องการให้คุณทราบถึงนโยบายการแจ้งประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวที่เราได้จัดไว้เพื่อปกป้องข้อมูลส่วนตัวของคุณ การแจ้งประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวนี้จะใช้กับบริการ เครื่องมือและผลิตภัณฑ์ (รวมทั้งบริการผ่านทางอุปกรณ์มือถือ แอปพลิเคชันมือถือหรือเว็บไซต์ที่ปรับให้ใช้ได้บนมือถือ) ทั้งหมดของเรา (โดยรวมเรียกว่า “บริการ”) หากคุณมีข้อสงสัยใด ๆ เกี่ยวกับการดำเนินการข้อมูลส่วนตัวของคุณ โปรดติดต่อเราตามที่อยู่ด้านบนหรือทางอีเมลที่ dataprotectionofficer@lightinthebox.com, it_security@lightinthebox.com

การแจ้งประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวนี้อธิบาย:
วิธีการที่เราเก็บข้อมูล ใช้ และ (ภายใต้เงื่อนไขบางประการ) เปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของคุณ
ขั้นตอนที่เราใช้ในการรักษาความปลอดภัยให้ข้อมูลส่วนตัวของคุณ
ตัวเลือกของคุณสำหรับการเก็บ ใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของคุณ
การแจ้งประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวนี้ใช้กับเว็บไซต์นี้เท่านั้น LightInTheBox.com อาจจะลิงก์ไปยังเว็บไซต์อื่น ๆ เราไม่มีหน้าที่รับผิดชอบต่อเนื้อหาหรือหลักการปฏิบัติเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวบนเว็บไซต์อื่น ๆ นอกเหนือจาก LightInTheBox

โดยการเข้าชมเว็บไซต์ของเรา คุณยอมรับหลักการที่ได้อธิบายไว้ในการแจ้งประกาศนี้
I.
LightInTheBox.com เก็บข้อมูลเกี่ยวกับตัวฉันอย่างไร?
II
. LightInTheBox.com ใช้ข้อมูลส่วนตัวของฉันอย่างไร?
III.
มีการใช้คุกกี้และเทคโนโลยีอื่น ๆ ในการเก็บข้อมูลอย่างไร?
IV
. LightInTheBox.com จะเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของฉันหรือไม่?
V.
LightInTheBox.com จะรักษาความปลอดภัยข้อมูลเกี่ยวกับตัวฉันที่ได้เก็บไว้อย่างไรบ้าง?
VI.
ฉันมีตัวเลือกอะไรบ้างสำหรับการเก็บข้อมูลเกี่ยวกับตัวฉันของ LightInTheBox.com?
VII.
เราจะเก็บข้อมูลส่วนตัวของคุณไว้นานแค่ไหน?
VIII.
ผู้เข้าชมจากสหภาพยุโรป?
IX.
ผู้เข้าชมจากแคลิฟอร์เนีย?
IX.
อนุญาตให้เด็กใช้บริการของ LightInTheBox.com หรือไม่?
XI.
ฉันจะดูอัปเดตเกี่ยวกับการแจ้งประกาศนี้ได้จากที่ไหน?

I. LightInTheBox.com เก็บข้อมูลเกี่ยวกับตัวฉันอย่างไร?

เราเก็บข้อมูลจากผู้ใช้บริการเว็บไซต์ด้วยวิธีการต่าง ๆ ที่หลากหลาย ด้วยเป้าหมายของการนำเสนอประสบการณ์การช้อปปิงที่มีประสิทธิภาพ มีความหมายและเป็นแบบเฉพาะตัว ตัวอย่างเช่น เราสามารถใช้ข้อมูลส่วนตัวของคุณเพื่อ:

* ลงทะเบียนคุณบนเว็บไซต์ของเราและนำเสนอบริการของเราให้กับคุณ
*
บันทึกและดึงข้อมูลของคุณที่ได้ให้ไว้ก่อนหน้านี้ขึ้นมาได้อย่างรวดเร็ว
*
ช่วยให้คุณค้นหาข้อมูล สินค้าและบริการได้อย่างรวดเร็ว
*
วินิจฉัยและปรับปรุงเนื้อหาบนเว็บไซต์ของเราเพื่อนำเสนอบริการให้กับคุณผ่านช่องทางการบริการลูกค้า
*
นำเสนอข้อมูล สินค้าและบริการใหม่ ๆ ของเราให้กับคุณ
*
เราใช้ข้อมูลส่วนตัวของคุณเพื่อป้องกันการหลอกลวงและตรวจจับการต้มตุ๋นและการใช้งานในทางที่ผิดเพื่อป้องกันความปลอดภัยให้กับลูกค้าของเรา นอกจากนี้เรายังอาจใช้วิธีการเก็บคะแนนเพื่อประเมินและจัดการความเสี่ยงทางด้านเครดิต
*
เราใช้ข้อมูลของคุณตามที่ระบุไว้ ไม่อย่างนั้นจะมีการเปิดเผยหรือได้รับอนุญาตตามกฎหมาย
เราเก็บข้อมูลส่วนบุคคลด้วยวิธีการต่อไปนี้:

เราจะเก็บข้อมูลจากคุณโดยตรง:
การลงทะเบียนและการสั่งซื้อสินค้า: ในการใช้เว็บไซต์นี้ในบางส่วนหรือสั่งซื้อสินค้าบนเว็บไซต์นี้ ลูกค้าทุกคนจะต้องกรอกแบบฟอร์มการลงทะเบียนออนไลน์ด้วยข้อมูลส่วนตัว โดยรวมถึงแต่มิได้จำกัดอยู่เฉพาะข้อมูล ชื่อของคุณ เพศ ที่อยู่สำหรับส่งสินค้าและบิล หมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่อีเมล และข้อมูลทางการเงิน เช่น หมายเลขบัตรเครดิตของคุณ นอกจากนี้เรายังอาจขอข้อมูลประเทศที่คุณพำนักอยู่ และ/หรือประเทศที่องค์กรของคุณดำเนินการอยู่ เพื่อให้เราสามารถปฏิบัติตามกฎหมายที่นำมาบังคับใช้ได้ มีการใช้ข้อมูลนี้เพื่อการส่งบิล ดำเนินการคำสั่งซื้อและการทำตลาดภายในรวมถึงสื่อสารกับคุณเกี่ยวกับคำสั่งซื้อของคุณและเว็บไซต์ของเรา
ที่อยู่อีเมล: หลายพื้นที่บนเว็บไซต์อนุญาตให้คุณสามารถใส่ที่อยู่อีเมลของคุณสำหรับวัตถุประสงค์ต่าง ๆ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่ได้จำกัดอยู่เฉพาะ: การลงทะเบียนเพื่อรับการแจ้งให้ทราบถึงโปรโมชั่นฟรี ขอรับการแจ้งเตือนเมื่อมีสินค้าสไตล์ใหม่ ๆ หรือแบรนด์ใหม่ ๆ เข้ามา หรือสมัครรับจดหมายข่าวของเรา นอกจากนี้ยังเป็นการเข้าร่วมการแข่งขันลุ้นรับโปรโมชั่นซึ่งจัดโดย LightInTheBox.com ซึ่งเป็นไปด้วยความสมัครใจและกำหนดให้ต้องเปิดเผยข้อมูลการติดต่อซึ่งมีความจำเป็นสำหรับการแจ้งรายชื่อผู้ชนะและการแจ้งของรางวัล เราอาจจะโพสต์ชื่อและเมืองของผู้ชนะการแข่งขันบนเว็บไซต์ของเรา
หมายเลขโทรศัพท์: หลายพื้นที่บนเว็บไซต์อนุญาตให้คุณสามารถใส่หมายเลขโทรศัพท์ของคุณสำหรับวัตถุประสงค์ต่าง ๆ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่ได้จำกัดอยู่เฉพาะ: การยืนยันผ่าน SMS การลงทะเบียนเพื่อรับการแจ้งให้ทราบถึงโปรโมชั่นฟรี ขอรับการแจ้งเตือนเมื่อมีสินค้าสไตล์ใหม่ ๆ หรือแบรนด์ใหม่ ๆ เข้ามา หรือสมัครรับจดหมายข่าวของเราผ่านทาง SMS เราจะเก็บข้อมูลที่อยู่อีเมลและหมายเลขโทรศัพท์ของคุณไว้จนกว่าคุณจะขอให้ลบมันออกไป
รีวิวสินค้า: เราขอที่อยู่อีเมลและตำแหน่งที่ตั้งพร้อมด้วยการส่งรีวิวสินค้าทั้งหมด จะมีการเก็บที่อยู่อีเมลของคุณไว้เป็นความลับแต่ตำแหน่งที่ตั้งของคุณจะมีการเปิดเผยให้กับคนอื่น ๆ เห็นได้ จะมีการเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวอื่น ๆ ที่คุณเลือกที่จะส่งมาเป็นส่วนหนึ่งของรีวิวให้กับผู้เข้าชมเว็บไซต์คนอื่น ๆ เห็นได้


เราจะใช้คุกกี้และเทคโนโลยีการติดตามอื่น ๆ เพื่อเก็บข้อมูลของคุณโดยอัตโนมัติ:
ล็อกไฟล์
ที่อยู่ IP (ที่อยู่อินเทอร์เน็ตโปรโตคอล) ของอุปกรณ์ของผู้ใช้ที่ใช้เข้าถึงเว็บไซต์ของเรา;
ที่อยู่อินเทอร์เน็ตของเว็บไซต์ที่อ้างอิงถึงเว็บไซต์ของเรา (URL อ้างอิง);
ข้อมูลของผู้ให้บริการผ่านการเข้าถึงช่องทางใดเพื่อใช้เข้าสู่เว็บไซต์ของเรา;
ชื่อของไฟล์และข้อมูลที่ใช้เข้าถึง;
วัน เวลาและระยะเวลาของการเข้าถึง;
ปริมาณและการถ่ายโอนของข้อมูล;
ระบบปฏิบัติการและข้อมูลของเบราว์เซอร์ที่ใช้;
สถานะของหน้าที่ดู (เช่น “การสอบถามสำเร็จเรียบร้อย”)

ข้อมูลที่เก็บไว้ในล็อกไฟล์ใช้เพื่อระบุปัญหาการทำงานผิดปกติและเพื่อเหตุผลด้านความปลอดภัย (เช่น เพื่อตรวจสอบการพยายามโจมตี) หลังจากนั้นจะถูกลบออกไป จะมีการเก็บข้อมูลล็อกไฟล์เพิ่มเติมเพื่อเป็นหลักฐานที่จำเป็นซึ่งจะไม่ถูกลบออกไปจนกว่าจะมีการยืนยันเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตามลำดับและอาจจะมีการส่งมอบข้อมูลให้กับเจ้าหน้าที่สอบสวนในแต่ละกรณี

II. LightInTheBox.com ใช้ข้อมูลส่วนตัวของฉันอย่างไร?

ใช้ภายใน: เราใช้ข้อมูลส่วนตัวของคุณเพื่อดำเนินการคำสั่งซื้อสินค้าของคุณและนำเสนอบริการลูกค้าให้กับคุณ เราอาจจะใช้ข้อมูลส่วนตัวของคุณเป็นการภายในเพื่อเก็บข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู้เข้าชมเว็บไซต์นี้ ปรับปรุงเนื้อหาเว็บไซต์และเลย์เอาต์ให้ดีขึ้น ปรับการขยายฐานลูกค้า และตลาดและบริการของเราให้ดีขึ้น
การสื่อสารกับคุณ: เราจะใช้ข้อมูลส่วนตัวของคุณเพื่อสื่อสารกับคุณเกี่ยวกับคำสั่งซื้อสินค้าของคุณกับเว็บไซต์ของเรา ลูกค้าทุกคนจะต้องให้ที่อยู่อีเมลกับเราเพื่อให้สามารถสื่อสารกับ LightInTheBox.com เกี่ยวกับการสั่งซื้อสินค้าที่ได้ทำการสั่งซื้อไว้ได้ เราอาจจะส่งอีเมลยืนยันหรือ SMS ยืนยันภายหลังจากที่คุณได้ลงทะเบียนกับเราแล้วรวมทั้งประกาศต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการให้บริการที่เกี่ยวข้องตามที่จำเป็น (เช่น การระงับการให้บริการชั่วคราวเนื่องจากการซ่อมบำรุง) นอกจากนี้คุณยังอาจให้ที่อยู่อีเมลหรือหมายเลขโทรศัพท์เพื่อขอรับการแจ้งเตือนเมื่อเราได้รับแบรนด์ใหม่ ๆ สินค้า หรือสินค้าสไตล์ใหม่ ๆ หรือเพื่อสมัครรับจดหมายข่าวและข้อเสนอพิเศษทางอีเมล และทาง SMS ของเรา คุณสามารถยกเลิกการเป็นสมาชิกหรือเลือกไม่รับอีเมลในอนาคตได้ทุกเมื่อ (ดูในส่วนของ "ฉันมีตัวเลือกอะไรบ้างสำหรับการเก็บข้อมูลเกี่ยวกับตัวฉันของ LightInTheBox.com?” ด้านล่างสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม)

III. มีการใช้คุกกี้และเทคโนโลยีอื่น ๆ ในการเก็บข้อมูลอย่างไร?

คุกกี้คือชิ้นส่วนข้อมูลขนาดเล็กที่อินเทอร์เน็ตเบราว์เซอร์ของคุณเก็บไว้ในรูปไฟล์ข้อความบนฮาร์ดไดรฟ์คอมพิวเตอร์ของคุณ เบราว์เซอร์ส่วนใหญ่มีค่าเริ่มต้นที่กำหนดให้ยอมรับคุกกี้ แต่การตั้งค่าเบราว์เซอร์ให้ปฏิเสธคุกกี้หรือลบคุกกี้ออกจากฮาร์ดไดรฟ์ของคุณจะทำให้คุณไม่สามารถใช้งานส่วนต่าง ๆ ของเว็บไซต์นี้ได้ ตัวอย่างเช่น หากคุณบล็อกหรือปฏิเสธคุกกี้ของเราจะทำให้คุณไม่สามารถเพิ่มสินค้าลงในรถเข็นของคุณ ดำเนินการต่อไปยังจุดชำระเงินหรือใช้บริการใด ๆ ของเราที่กำหนดให้คุณต้องลงชื่อเข้าระบบได้ เว็บไซต์ใช้คุกกี้เพื่อ:
*
เพิ่มความเร็วของการนำทาง
*
ติดตามการใช้งานเว็บไซต์
*
จดจำผู้ใช้และการใช้สิทธิ์พิเศษหรือวิธีการเข้าถึงที่ต้องการของผู้ใช้
*
เปิดใช้งานและติดตามการเลือกและการสั่งซื้อสินค้าบนเว็บไซต์นี้ และบันทึกกิจกรรมการท่องเว็บและการสั่งซื้อของคุณ
*
จัดดำเนินการวิจัยและวินิจฉัยเพื่อปรับปรุงเนื้อหา สินค้าและบริการของเราให้ดีขึ้น
*
ปรับปรุงระบบรักษาความปลอดภัยของเราให้ดีขึ้น

เราจะแสดงโฆษณาตามความสนใจบนเว็บไซต์นี้และเว็บไซต์ที่ไม่ใช่เครือข่ายของเราบางเว็บไซต์โดยการใช้ข้อมูลที่คุณให้ไว้กับเราเมื่อคุณติดต่อสื่อสารกับเว็บไซต์ เนื้อหาหรือบริการของเรา โฆษณาตามความสนใจในบางครั้งยังหมายถึงโฆษณาที่เป็นแบบเฉพาะตัวหรือโฆษณาตามกลุ่มเป้าหมายจะเป็นการแสดงให้คุณเห็นตามข้อมูลจากกิจกรรมของคุณ เช่น การสั่งซื้อบนเว็บไซต์ การเข้าชมเว็บไซต์ที่มีเนื้อหาหรือโฆษณาของเราอยู่ การติดต่อสื่อสารกับเครื่องมือของเรา หรือการใช้บริการการชำระเงินของเรา ในบางกรณีจะมีการใช้เทคโนโลยีต่อไปนี้: เครื่องมือของกลุ่มบุคคลที่สาม เช่น Google Analytics และ Lightinthebox มีการใช้แอปพลิเคชันการติดตาม/ การตลาดอื่น ๆ

เหมือนกับเครือข่ายโฆษณาออนไลน์อื่น ๆ เราใช้คุกกี้ เว็บเบคอน (ยังรู้จักกันในชื่อ แอคชันแท็ก หรือภาพ gifs แบบซิงเกิลพิกเซล) และเทคโนโลยีอื่น ๆ ซึ่งทำให้เรารู้ได้ว่าคุณดูโฆษณาประเภทไหน คุณจะคลิกโฆษณาใด และการดำเนินการอื่น ๆ ที่คุณใช้บนเว็บไซต์ของเราและบนเว็บไซต์อื่น ๆ วิธีการนี้ช่วยทำให้เราสามารถนำเสนอโฆษณาที่เป็นประโยชน์และสัมพันธ์กับคุณได้มากขึ้น

เราไม่ได้เชื่อมโยงการติดต่อสื่อสารของคุณกับเว็บไซต์ที่ไม่ใช่เครือข่ายของเราด้วยข้อมูลการระบุตัวตนของคุณในการนำเสนอโฆษณาตามความสนใจให้กับคุณ

เราจะไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลกับผู้ทำโฆษณาหรือเว็บไซต์ของบุคคลที่สามที่แสดงโฆษณาตามความสนใจของเรา แต่อย่างไรก็ตามผู้ทำโฆษณาและบุคคลที่สามอื่น ๆ (รวมถึง เครือข่ายโฆษณา บริษัทบริการทำโฆษณา และผู้ให้บริการอื่น ๆ อาจใช้ข้อมูลนั้น) อาจจะคาดคะเนเอาเองว่าผู้ใช้ที่สื่อสารกับหรือคลิกบนโฆษณาแบบเฉพาะตัว หรือเนื้อหาเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มที่เป็นกลุ่มเป้าหมายของโฆษณาหรือเนื้อหาโดยตรง(ตัวอย่างเช่น ผู้ใช้ในภูมิประเทศในบางพื้นที่หรือผู้ใช้ที่ซื้อหรือค้นหาดนตรีคลาสสิก) นอกจากนี้บุคคลที่สามบางรายกาจให้ข้อมูลของคุณกับเรา (เช่น ข้อมูลทางด้านประชากรศาสตร์ หรือเว็บไซต์ที่ได้แสดงโฆษณาให้คุณเห็น) จากแหล่งข้อมูลออนไลน์ที่เราอาจจะใช้เพื่อนำเสนอโฆษณาที่มีประโยชน์และสัมพันธ์กับคุณมากขึ้น

ผู้ทำโฆษณาบุคคลที่สามหรือบริษัทโฆษณาที่ทำงานในนามของพวกเขาบางครั้งจะใช้เทคโนโลยีเพื่อให้โฆษณาแสดงขึ้นบนเว็บไซต์ของเราบนเบราว์เซอร์ของคุณโดยตรง พวกเขาจะได้รับที่อยู่ IP ของคุณโดยอัตโนมัติเมื่อใช้วิธีการแบบนี้เกิดขึ้น พวกเขายังอาจใช้คุกกี้เพื่อวัดประสิทธิภาพของโฆษณาของพวกเขาและเพื่อปรับเนื้อหาโฆษณาให้มีความเฉพาะตัว เราไม่มีสิทธิ์ในการเข้าถึงหรือควบคุมคุกกี้หรือฟีเจอร์อื่น ๆ ที่ผู้ทำโฆษณาและเว็บไซต์บุคคลที่สามอาจจะนำมาใช้ และการแจ้งประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวของเราจะไม่ครอบคลุมหลักการใช้ข้อมูลของผู้ทำโฆษณาและเว็บไซต์ของบุคคลที่สามเหล่านี้ โปรดติดต่อพวกเขาโดยตรงสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักปฏิบัติเพื่อความเป็นส่วนตัวของพวกเขา

จะบล็อกคุกกี้บนเบราว์เซอร์ของคุณได้อย่างไร? ใช้ Chorme เป็นตัวอย่าง

https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en&co=GENIE.Platform=Desktop

IV. LightInTheBox.com จะเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของฉันหรือไม่?

เราจำหน่ายสินค้า ไม่ใช่ข้อมูล – เราไม่ได้จำหน่าย ให้เช่า หรือแลกเปลี่ยน หรืออนุญาตให้ใช้ข้อมูลส่วนตัว หรือข้อมูลทางการเงินของคุณ เราจะเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวหรือข้อมูลทางการเงินของคุณในสถานการณ์เฉพาะต่อไปนี้เท่านั้น:

ผู้ให้บริการบุคคลที่สาม: เหมือนกับผู้ค้าปลีกออนไลน์ส่วนใหญ่ บางครั้งเราจะใช้บริการของผู้จัดให้บริการบุคคลที่สามเพื่อดำเนินการหน้าที่จำเพาะในนามของเรา ข้อมูลใด ๆ ที่เปิดเผยต่อบุคคลที่สามเพื่อช่วยในการจัดให้บริการของพวกเขาแต่เพียงอย่างเดียวเท่านั้น และบริการดังกล่าวจะต้องดำเนินการภายใต้สัญญาที่เป็นลายลักษณ์อักษรซึ่งบังคับใช้ได้ตามกฎหมายเท่านั้น มีการนิยามขอบเขตและลักษณะของการดำเนินการอย่างชัดเจน ตัวอย่างเช่น เราจะให้ข้อมูลชื่อ ที่อยู่สำหรับส่งของ อีเมลและหมายเลขโทรศัพท์ของคุณให้กับหุ้นส่วนอย่าง DHL และ UPS เพื่อรับประกันการนำส่งสินค้าที่คุณสั่งซื้อ และเราอาจจะใช้ข้อมูลลูกค้าที่เกี่ยวข้องเพื่อตรวจสอบคุณภาพของบริการของบุคคลที่สาม ในทำนองเดียวกัน เราจำเป็นจะต้องให้ข้อมูลหมายเลขบัตรเครดิตของคุณกับองค์กรที่ให้บริการทางการเงิน เช่น ผู้ดำเนินการและผู้ออกบัตรเครดิตเพื่อดำเนินการชำระเงิน เราป้องกันข้อมูลหมายเลขบัตรเครดิตของคุณที่ส่งให้สำหรับการมอบอำนาจทั้งหมดด้วยเทคโนโลยีการเข้ารหัสข้อมูลที่ทันสมัยที่สุด (ข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับส่วนนี้ดูได้ด้านล่างในส่วนของ “LightInTheBox.com จะรักษาความปลอดภัยข้อมูลเกี่ยวกับตัวฉันที่ได้เก็บไว้อย่างไรบ้าง?”)

ข้อกำหนดตามกฎหมายสำหรับการเปิดเผยข้อมูลหรือเพื่อปกป้องตัวเราเอง ลูกค้าของเราหรืออื่น ๆ: อาจมีการเรียกร้องกำหนดให้เราต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลหากมีการออกหมายศาล ปฏิบัติตามคำสั่งศาล หรือเรียกร้องโดยเจ้าหน้าที่ผู้บังคับใช้กฎหมายซึ่งดำเนินการสืบสวน หรือหากมีการเรียกร้องบังคับให้เราเปิดเผยข้อมูลตามกฎหมาย นอกจากนี้เรายังเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเมื่อมีความจำเป็นต้องปกป้องสิทธิ์ตามกฎหมายของเราหรือเพื่อบังคับใช้ข้อตกลงการใช้บริการและข้อตกลงอื่น ๆ ของเรา ตัวอย่างเช่น เราอาจจะแบ่งปันข้อมูลเพื่อลดความเสี่ยงของการหลอกลวง หรือเพื่อป้องกันการหลอกลวงจากผู้ใช้ที่พยายามจะหลอกลวงหรือดำเนินการผิดกฎหมายอื่น ๆ บนเว็บไซต์ของเรา เราขอสงวนสิทธิ์ในการรายงานกิจกรรมใด ๆ ที่เราเชื่อว่าเป็นการละเมิดกฎหมายต่อเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมาย

การควบกิจการ และ/หรือการขายสินทรัพย์: โดยปกติเราจะไม่ขาย แลกเปลี่ยนหรือให้เช่าข้อมูลส่วนบุคคลแก่บริษัทอื่น ๆ ในสายธุรกิจของเราแต่อย่างไรก็ตามอาจจะมีความเป็นไปได้ที่เราอาจจะได้รับ ควบรวมกิจการหรือได้รับกิจการจากบริษัทอื่น หรือเราอาจจะขายทอดตลาดสินทรัพย์ของเราบางส่วนหรือทั้งหมด ซึ่งในกรณีนี้จะมีการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณแก่บริษัทอื่น ซึ่งจะอยู่ภายใต้ผลกระทบต่อการบังคับใช้ของการแจ้งประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว

เราอาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลด้วยเหตุผลอื่นใดซึ่งเราได้อธิบายให้คุณทราบเป็นครั้งคราวตามที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมาย

ข้อมูลที่ไม่สามารถใช้ระบุตัวบุคคลได้: เราอาจจะแบ่งปันข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนของคุณหรือผู้ใช้คนอื่น ๆ ได้ เช่น จำนวนผู้เข้าใช้ในแต่ละวันของบางหน้าเว็บโดยเฉพาะ หรือขนาดของการสั่งซื้อที่มีการสั่งซื้อในบางวันกับบุคคลที่สาม เช่น หุ้นส่วนโฆษณา

V. LightInTheBox.com จะรักษาความปลอดภัยข้อมูลเกี่ยวกับตัวฉันที่ได้เก็บไว้อย่างไรบ้าง?

เว็บไซต์นี้จะใช้ขั้นตอนทางกายภาพ อิเล็กทรอนิกส์และขั้นตอนการบริหารจัดการร่วมกันเพื่อป้องกันรักษาข้อมูลส่วนตัวของคุณให้เป็นความลับ เช่น:
* การป้องกันรักษาข้อมูลการทำธุรกรรมทางการเงินทั้งหมดที่ได้ทำผ่านเว็บไซต์นี้ด้วยการเข้ารหัสด้วยระบบโปรโตคอลความปลอดภัยมาตรฐาน Secure Sockets Layer ("SSL")
* ให้สิทธิ์เฉพาะพนักงานที่มีหน้าที่ให้บริการเฉพาะเท่านั้นที่มีสิทธิ์เข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ
* ทำงานกับผู้ให้บริการบุคคลที่สามที่เราเชื่อว่ามีการรักษาความปลอดภัยของคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ทั้งหมดอย่างเพียงพอเท่านั้น

ในขณะที่ธุรกิจของเรามีการออกแบบที่คำนึงถึงการป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ โปรดระลึกไว้เสมอว่าไม่มีที่ใดบนโลกออนไลน์ที่จะมีความปลอดภัย 100%

VI. ฉันมีตัวเลือกอะไรบ้างสำหรับการเก็บข้อมูลเกี่ยวกับตัวฉันของ LightInTheBox.com?

คุณสามารถที่จะไม่ให้ข้อมูลกับเราได้เสมอ แม้ว่ามันอาจจะมีความจำเป็นสำหรับการทำการสั่งซื้อสินค้าหรือใช้ประโยชน์จากฟีเจอร์บางรายการบนเว็บไซต์

คุณสามารถเลือก:
* แก้ไขหรืออัปเดตข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ
* หยุดรับจดหมายที่ส่งไปยังที่อยู่อีเมลของคุณ
* หยุดรับข้อความ SMS ที่ส่งไปยังโทรศัพท์ของคุณ
* ปิดการใช้งานบัญชีของคุณเพื่อป้องกันไม่ให้มีการสั่งซื้อสินค้าใด ๆ ผ่านทางบัญชีนั้นได้ในอนาคต
* บล็อกคุกกี้บนคอมพิวเตอร์ของคุณเพื่อหยุดใช้ฟีเจอร์บริการบนเว็บไซต์

ในการแก้ไขหรืออัปเดตข้อมูลส่วนตัวของคุณ โปรดทำการล็อกอินเข้าไปยัง บัญชีของฉัน แล้วส่งคำขอผ่านฝ่ายบริการลูกค้าออนไลน์

ในการยกเลิกการเป็นสมาชิกบอกรับอีเมลที่คุณได้รับจาก LightInTheBox.com โปรดติดตามที่ลิงก์สำหรับยกเลิกการเป็นสมาชิกที่อยู่ท้ายอีเมลแล้วเลือกตัวเลือกที่เหมาะกับคุณ อีกทางหนึ่งคือคุณอาจจะล็อกอินเข้าไปยัง บัญชีของฉัน แล้วเลือกตัวเลือกที่เหมาะกับคุณ

ในการยกเลิกการรับข้อความ SMS ที่คุณได้รับจาก LightInTheBox.com โปรดล็อกอินเข้าไปยัง บัญชีของฉัน แล้วเลือกตัวเลือกที่เหมาะกับคุณ

ในการบล็อกคุกกี้บนคอมพิวเตอร์ของคุณ ฟีเจอร์ ความช่วยเหลือ บนเบราว์เซอร์และอุปกรณ์ส่วนใหญ่จะบอกวิธีการป้องกันไม่ให้เบราว์เซอร์หรืออุปกรณ์ของคุณยอมรับคุกกี้ใหม่ได้อย่างไร วิธีการที่ทำให้เบราว์เซอร์แจ้งให้คุณทราบเมื่อคุณได้รับคุกกี้ใหม่หรือวิธีการปิดการทำงานของคุกกี้ทั้งหมด เนื่องจากคุกกี้ช่วยทำให้คุณสามารถใช้ประโยชน์บริการที่จำเป็นบางประการบนเว็บไซต์ได้เราจึงขอแนะนำให้คุณเปิดคุกกี้ไว้ ตัวอย่างเช่น หากคุณบล็อกหรือปฏิเสธคุกกี้ของเรา คุณจะไม่สามารถเพิ่มรายการสินค้าลงในรถเข็นของคุณหรือดำเนินการไปยังจุดชำระเงิน หรือใช้บริการใด ๆ ของเราที่กำหนดให้คุณต้องลงชื่อเข้าระบบได้

VII. เราจะเก็บข้อมูลส่วนตัวของคุณไว้นานแค่ไหน?

เราเก็บข้อมูลส่วนตัวของคุณเพื่อช่วยให้คุณสามารถใช้บริการของเราได้อย่างต่อเนื่องตราบเท่าที่มีการกำหนดไว้เพื่อทำให้บรรลุเป้าหมายที่เกี่ยวข้องตามที่ได้อธิบายไว้ในการแจ้งประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวได้สำเร็จ ซึ่งอาจมีการกำหนดไว้ตามกฎหมาย เช่น สำหรับเป้าหมายทางด้านภาษีและการบัญชี หรือเพื่อสื่อสารกับคุณ ตัวอย่างเช่น เราเก็บข้อมูลประวัติการทำธุรกรรมของคุณไว้เพื่อให้คุณสามารถดูการสั่งซื้อสินค้าที่ผ่านมาได้ (และทำการสั่งซื้อซ้ำได้หากต้องการ) และคุณได้ขอให้ส่งสินค้าไปยังสถานที่ใด และเพื่อปรับเนื้อหาและสินค้าที่เกี่ยวข้องที่เราแนะนำให้ตรงกันมากขึ้น

หากคุณเป็นผู้เข้าชมจากสหภาพยุโรป โปรดดูในส่วนของ “ผู้เข้าชมจากสหภาพยุโรป?” ในหัวข้อต่อไปสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

VIII. ผู้เข้าชมจากสหภาพยุโรป?

จะมีการนำการแจ้งประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวในส่วนนี้ไปใช้กับคุณได้หากคุณใช้เว็บไซต์หรือบริการของเราจากประเทศที่มีการกำหนดครอบคลุมในการแจ้งประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวนี้ซึ่งเป็นประเทศที่เป็นสมาชิกของสหภาพยุโรปเท่านั้นและข้อมูลเพิ่มเติมในการแจ้งประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวนี้

ในการดำเนินการข้อมูลส่วนบุคคลจะมีสิทธิ์ทางกฎหมายใดบ้าง?

หากต้องการอ้างสิทธิ์ของคุณ สามารถติดต่อเราได้ตลอดเวลาตามที่อยู่อีเมลของเราที่ได้ระบุไว้ในส่วนที่ 1 หรือโดยการโพสต์ ในฐานะลูกค้าที่ลงทะเบียนคุณยังสามารถตั้งค่าในส่วน “บัญชีของฉัน” (เช่น ในการเปลี่ยนข้อมูลของคุณ หรือการตั้งค่าการรับอีเมลหรือ SMS)

คุณจะได้รับสิทธิ์ตามสิทธิ์ต่อไปนี้ซึ่งอยู่ภายใต้ข้อกำหนดและข้อจำกัดของกฎหมายที่สามารถนำมาบังคับใช้ได้:

สิทธิ์ต่อข้อมูลและการเปิดเผย: คุณมีสิทธิ์ที่จะร้องขอข้อมูลและรับการยืนยันเกี่ยวกับสิ่งใด ๆ ก็ตามที่เราดำเนินการกับข้อมูลส่วนตัวของคุณ คุณมีสิทธิ์ที่จะได้รับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการที่เราใช้ข้อมูลและสิทธิ์ของคุณที่เข้าใจได้ง่ายและชัดเจน นี่จึงเป็นเหตุให้เราจัดหาข้อมูลไว้ให้กับคุณในส่วนของการแจ้งประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวนี้

สิทธิ์ต่อการแก้ไขและลบข้อมูล: คุณมีสิทธิ์ที่จะขอให้แก้ไขข้อมูลส่วนตัวของคุณหากข้อมูลไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์ เราจะลบข้อมูลส่วนตัวของคุณตามที่คุณได้ร้องขอ หากมีเงื่อนไขที่มีการกำหนดสิทธิที่เรียกว่า “สิทธิในการถูกลบลืม” ไว้ใน GDPR หรือหากมีเงื่อนไขที่คล้ายกันตรงตามข้อบังคับหรือกฎหมายในพื้นที่ อาจจะไม่สามารถลบข้อมูลของคุณออกไปได้ทั้งหมดโดยไม่เหลือข้อมูลค้างไว้เนื่องจากมีการสำรองข้อมูลไว้

การจำกัดการดำเนินการข้อมูล: คุณมีสิทธิ์ที่จะขอให้เราหยุดใช้ข้อมูลส่วนตัวของคุณที่เราได้ดำเนินการอยู่ภายใต้ผลประโยชน์อันชอบธรรมด้วยกฎหมาย เว้นแต่จะมีความจำเป็นในการจัดการกับการอ้างสิทธิ์ทางกฎหมายหรือเรามีเหตุผลทางกฎหมายในการใช้บังคับซึ่งทำให้เรามีสิทธิ์เหนือสิทธิ์ของคุณ

ความสามารถในการควบคุม แชร์ และเคลื่อนย้ายข้อมูล: หากมีการดำเนินการข้อมูลตามสัญญาหรือตามความยินยอม คุณอาจจะขอให้เราถ่ายโอนข้อมูลที่คุณได้ให้ไว้กับเราในรูปแบบ โครงสร้างทั่วไปที่เครื่องสามารถอ่านได้ นอกจากนี้คุณยังอาจจะขอให้มีการถ่ายโอนข้อมูลนั้นไปยังบุคคลที่สาม หากมีความเป็นไปได้ทางเทคนิค

การคัดค้านการทำการตลาดทางตรง: คุณสามารถคัดค้านการดำเนินการข้อมูลส่วนตัวของคุณเพื่อการทำโฆษณาหรือเพื่อเป้าหมายในการทำตลาดทางตรงได้ทุกเมื่อ จะไม่มีการดำเนินการข้อมูลส่วนตัวเพื่อเป้าหมายทางการโฆษณาหรือเพื่อการตลาดทางตรงอีกต่อไปเมื่อคุณได้คัดค้านการดำเนินการข้อมูลเพื่อการทำการโฆษณาหรือเพื่อการทำตลาดทางตรงแล้ว

การเพิกถอนการอนุญาต: หากคุณได้อนุญาตให้เราดำเนินการข้อมูลของคุณ คุณสามารถเพิกถอนการอนุญาตได้ทุกเมื่อซึ่งจะมีผลในอนาคต เราจะมีความชอบธรรมในการดำเนินการข้อมูลของคุณตามกฎหมายจนกว่าการเพิกถอนจะมีผล

สิทธิ์ในการอุทธรณ์ต่อหน่วยงานที่กำกับดูแล: คุณมีสิทธิ์ที่จะยื่นคำร้องต่อหน่วยงานที่มีหน้าที่ดูแลป้องกันข้อมูล ตัวอย่างเช่น คุณสามารถติดต่อหน่วยงานที่มีหน้าที่ดูแลป้องกันข้อมูลที่มีหน้าที่รับผิดชอบในพื้นที่หรือรัฐที่คุณพำนักอาศัยอยู่

คุณสามารถแก้ไขข้อมูลส่วนตัวของคุณและใช้ความเป็นส่วนตัวของคุณตามที่ต้องการได้โดยการส่งคำขอออนไลน์ไปที่ dataprotectionofficer@lightinthebox.com ,it_security@lightinthebox.com

เมื่อติดต่อเราโปรดให้ข้อมูลชื่อ ที่อยู่ และ/หรือที่อยู่อีเมลของคุณมาด้วย เราจะดำเนินการตามขั้นตอนที่เหมาะสมสำหรับยืนยันตัวตนของคุณก่อนเป็นขั้นแรกเพื่อตอบรับคำขอของคุณ ขั้นตอนการยืนยันจะมีความแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับความอ่อนไหวของข้อมูลส่วนบุคคลของคุณและคุณมีบัญชีกับเราหรือไม่ การดำเนินการทางกฎหมายขั้นพื้นฐานของเราคือ:
เราดำเนินการข้อมูลติดต่อ ข้อมูลการลงทะเบียนและรายละเอียดการสั่งซื้อสินค้าของคุณด้วยความยินยอมของคุณ
เราดำเนินการบันทึกประวัติข้อมูลบนพื้นฐานของผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายของเราในการยับยั้งความไม่สงบและเพื่อรักษาความปลอดภัยของเว็บไซต์ของเรา
เราอาจจะดำเนินการข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อเป็นการปฏิบัติตามหน้าทางตามกฎหมายของเรา
เราจะถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปยังคู่ค้าของเราซึ่งดำเนินการให้บริการในนามตัวแทนของเราเท่านั้น หากนี้มีความจำเป็นต่อการดำเนินการสัญญาของเราให้ประสบผลสำเร็จ หากเรามีผลประโยชน์ที่ได้พิสูจน์แล้วว่าเรามีสิทธิ์ในการโอนหรือคุณได้อนุญาตให้ดำเนินการนี้

เมื่อไรก็ตามที่เราถ่ายโอนข้อมูลออกไปภายนอกประเทศในเขตพื้นที่เศรษฐกิจยุโรปเพื่อเป็นการร่วมแชร์ข้อมูล เราจะดำเนินการถ่ายโอนข้อมูลนั้นตามการแจ้งประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวนี้และซึ่งได้รับการอนุญาตตามกฎหมายการคุ้มครองข้อมูลที่สามารถนำมาบังคับใช้ได้

จะต้องดำเนินการส่งคำร้องด้วยการติดต่อเราผ่านฝ่ายคุ้มครองข้อมูลที่ dataprotectionofficer@lightinthebox.com, it_security@lightinthebox.com

หากคุณเป็นผู้เข้าชมจากรัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา โปรดดูในส่วนของ “ผู้เข้าชมจากแคลิฟอร์เนียร์?” ในหัวข้อต่อไปสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

IX. ผู้เข้าชมจากแคลิฟอร์เนีย?

ในการดำเนินการข้อมูลส่วนบุคคลจะมีสิทธิ์ทางกฎหมายใดบ้าง?

หากต้องการอ้างสิทธิ์ของคุณ สามารถติดต่อเราได้ตลอดเวลาตามที่อยู่อีเมลของเราที่ได้ระบุไว้ในส่วนที่ 1 หรือโดยการโพสต์ ในฐานะลูกค้าที่ลงทะเบียนคุณยังสามารถตั้งค่าในส่วน “บัญชีของฉัน” (เช่น ในการเปลี่ยนข้อมูลของคุณ หรือการตั้งค่าการรับอีเมลหรือ SMS)

คุณจะได้รับสิทธิ์ตามสิทธิ์ต่อไปนี้ซึ่งอยู่ภายใต้ข้อกำหนดและข้อจำกัดของกฎหมายที่สามารถนำมาบังคับใช้ได้:

สิทธิ์ที่จะได้รับรู้. ผู้พำนักอาศัยอยู่ในแคลิฟอร์เนียมีสิทธิ์ที่จะขอให้เปิดเผยข้อมูลต่อไปนี้: 1) ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่เราได้เก็บเกี่ยวกับตัวคุณ; 2) ประเภทของแหล่งข้อมูลที่เราเก็บข้อมูลส่วนตัวเกี่ยวกับคุณ; 3) วัตถุประสงค์ทางธุรกิจหรือทางการค้าของการเก็บข้อมูลหรือขายที่เราเก็บข้อมูลส่วนตัวเกี่ยวกับคุณ; 4) ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่เราขายเกี่ยวกับคุณและประเภทของคู่ค้าภายนอกองค์กรที่มีการขายข้อมูลส่วนตัวให้; 5) ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่เราได้เปิดเผยเกี่ยวกับคุณเพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจของเราและประเภทของผู้จำหน่ายที่ได้เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้; และ 6) ข้อมูลส่วนบุคคลเฉพาะที่เราได้เก็บเกี่ยวกับตัวคุณ

สิทธิ์ในการลบข้อมูล. คุณมีสิทธิ์ที่จะขอให้เราลบข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ ที่เราได้เก็บเกี่ยวกับตัวคุณ

กฎหมายการเปิดเผยข้อมูล Shine the Light. กฎหมายของแคลิฟอร์เนียให้สิทธิ์แก่ผู้ใช้ในแคลิฟอร์เนียในการขอข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูลของคุณที่ธุรกิจได้เปิดเผยให้กับบุคคลที่สามเพื่อวัตถุประสงค์ในการทำตลาดทางตรงของบุคคลที่สาม ผู้ใช้ในแคลิฟอร์เนียที่ต้องการขอข้อมูลเพิ่มเติมตามที่กฎหมายนี้กำหนดหรือมีข้อสงสัยหรือความกังวลเกี่ยวกับหลักการและนโยบายการรักษาความเป็นส่วนตัวของเรา สามารถติดต่อเราได้ที่ dataprotectionofficer@lightinthebox.com ,it_security@lightinthebox.com

คุณอาจแต่งตั้งตัวแทนที่ได้รับมอบอำนาจเพื่อใช้สิทธิ์ของคุณที่มีในนามตัวแทนของคุณได้ ตัวแทนที่ได้รับมอบหมายของคุณจะต้องส่งเอกสารยืนยันว่าพวกเขาได้รับการมอบอำนาจให้ดำเนินการในนามตัวแทนของคุณ

เราจะไม่มีการเลือกปฏิบัติต่อคุณสำหรับการใช้สิทธิ์ CCPA ใด ๆ ของคุณที่ได้มีการอธิบายไว้ ณ ที่นี้

เราไม่ได้ขายข้อมูลส่วนตัวของคุณ

มีการเปิดเผยประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลต่อไปนี้เพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจดังต่อไปนี้:
*
ข้อมูลการส่งสินค้าและข้อมูลการติดต่อ: เราจะแชร์ข้อมูลชื่อ ที่อยู่สำหรับส่งของ อีเมลและหมายเลขโทรศัพท์ของคุณให้กับหุ้นส่วนของเราอย่าง DHL และ UPS เพื่อรับประกันการนำส่งสินค้าที่คุณสั่งซื้อ และเราอาจจะใช้ข้อมูลลูกค้าที่เกี่ยวข้องเพื่อตรวจสอบคุณภาพของบริการของบุคคลที่สาม
*
ข้อมูลทางการเงิน: เราจำเป็นจะต้องให้ข้อมูลหมายเลขบัตรเครดิตของคุณกับองค์กรที่ให้บริการทางการเงิน เช่น ผู้ดำเนินการและผู้ออกบัตรเครดิตเพื่อดำเนินการชำระเงิน

X. อนุญาตให้เด็กใช้บริการของ LightInTheBox.com หรือไม่?

เราให้ความสำคัญกับความเป็นส่วนตัวของเด็ก ๆ เราไม่มีเจตนาหรือตั้งใจจะเก็บข้อมูลส่วนตัวของเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 13 ปีบริบูรณ์ ไม่ว่าจะเป็นส่วนใด ๆ บนเว็บไซต์นี้ ดังนั้นคุณจึงเป็นผู้เสนอและรับรองว่าคุณเป็นผู้ที่มีอายุครบ 18 ปีบริบูรณ์หรือใช้เว็บไซต์ภายใต้การดูแลของผู้ปกครองหรือพ่อแม่

หากคุณมีอายุต่ำกว่า 13 ปีบริบูรณ์ ขอความกรุณามิให้นำเสนอข้อมูลใด ๆ แก่เราและให้พ่อแม่หรือผู้ปกครองเป็นผู้ช่วยเหลือคุณในการใช้เว็บไซต์

XI. ฉันจะดูอัปเดตเกี่ยวกับการแจ้งประกาศนี้ได้จากที่ไห?

เพื่อเป็นการแจ้งให้คุณทราบอยู่เสมอว่าเราจะเก็บ ใช้และเปิดเผยข้อมูลใด เราจะโพสต์การเปลี่ยนแปลงหรืออัปเดตใด ๆ ของการแจ้งประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวนี้บนเว็บไซต์นี้และส่งเสริมให้คุณตรวจสอบการแจ้งประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวนี้เป็นครั้งคราว โปรดติดต่อเราหากมีข้อสงสัยใด ๆ เกี่ยวกับการแจ้งประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว