Villkor för LightInTheBoxs Bonus- och kreditprogram

Villkor för LightInTheBoxs Bonus- och kreditprogram

Välkommen till sidan för vårt Bonus- och kreditprogram. För Bonus- och kreditprogrammet gäller följande programspecifika villkor.

På denna sida:

Typer

 • Bonus
 • Kredit

Programspecifika medlemsfördelar och restriktioner

Medlemskap i Kreditprogrammet är gratis och sker automatiskt efter att ett konto har registrerats på LightInTheBox.com. LightInTheBox.com reserverar möjligheten att annullera, ändra, dra in eller ändra alla aspekter av Bonus- och kreditprogrammet när som helst utan förvarning.

 • Bonus:

  Det finns flera sätt att tjäna bonus på.

  1. En användare som gör ett Kvalificerande köp (definierat nedan) kan tjäna bonus värt 1% av det nettobelopp (definierat nedan) som betalades för köpet.

  Kvalificerat köp innebär ett köp av en eller flera produkter på LightInTheBox.com och som betalats i sin helhet.

  Nettobelopp innebär det belopp som betalas av Användaren för produkterna i det Kvalificerande köpet efter att rabatter, bonus och kredit eller andra avdrag har gjorts.

  2. PR-evenemang hålls då och då under vilka marknadsföringsbonus kan intjänas i enlighet med evenemangsreglerna.

  Restriktioner:
  - Bonus ges inte för köp som betalats i sin helhet genom Bonus och kredit.För köp som delvis betalats med Bonus och kredit kan bonus intjänas på den del av summan som inte betalades med Bonus och kredit.
  - Bonusen kommer in på ditt Bonus- och kreditkonto efter att vi bekräftat leveransen och du skrivit en recension om varorna i beställningen.
  - Bonus avrundas nedåt till närmaste hundradel, förutom JPY, CLP, NKK, DKK, SEK, KRW som avrundas nedåt till närmaste heltal.

 • Kredit:

  Återbetalningar kan användas som kredit, eller återbetalas via din ursprungliga betalningsmetod när din order har mottagit en återbetalning Medlemmar som accepterar återbetalningar via kredit skall inte ta emot någon annan ersättning för avbeställda eller returnerade varor.

Bonus- och kreditsaldo

Medlemmar kan kontrollera sitt Bonus- och kreditsaldo när som helst genom att logga in på Mitt Konto och klicka på Min bonus och kredit. LightInTheBox.com är inte ansvariga för brister, fördröjningar eller fel i utdelning av bonus till ett konto. Varje medlem är själv ansvarig för all aktivitet i eller genom sitt konto, inklusive inlösning av bonus och kredit, oavsett om aktiviteten var auktoriserad eller ej.

Förfallotid

Om inget annat specificeras av LightInTheBox.com har bonusen ett utgångsdatum. Om medlemmen inte gör ett inköp eller använder sin bonus innan utgångsdatumet dras all utgången bonus automatiskt från hans/hennes Bonus- och kreditsaldo.

Krediten gäller för alltid så länge medlemmens bonus- och kreditkonto inte inaktiveras.

Inaktivt konto

Om medlemmen inte loggar in på bonus- och kreditkontot under en sammanhängande period av 365 dagar, förbehåller LightInTheBox.com sig rätten att efter förutgående skriftlig varning om att kontot ska inaktiveras ta ut en administrativ avgift på 1 $【USD】från ditt bonus- och kreditkonto per månad om medlemmen inte loggar in på kontot inom tio dagar. Om saldot på medlemskontot är otillräckligt för att betala för administrationsavgiften förbehåller LightInTheBox.com sig rätten att stänga kontot.

Inlösning av bonus och kredit

Bonus och kredit används automatiskt vid nästa lämpliga köp på LightInTheBox.com, exklusive köp av förbetald kredit, bonus och/eller kuponger. För att kunna använda bonus och kredit vid betalning av en beställning måste beställningen vara gjord i samma valuta som Bonus- och kreditsaldot är angivet i. För att lösa in bonus och kredit, kryssa i den relevanta rutan under utcheckningen från LightInTheBox.com.

Uttag

Bonus kan inte tas ut.

Kredit kan endast tas ut till det kort eller konto som användes vid betalningen. En post för uttaget kommer att finnas på din kreditkortsräkning eller banksaldo när din begäran om uttag har blivit behandlad och godkänd.Om fler än ett kort användes för att betala kommer det totala uttagsbeloppet att delas upp mellan korten. Klicka på knappen i Tillgängligt Saldo på Min Kredit-sidan för att ta ut kredit.

Returer

Vid returnering av en vara i en order som betalades helt eller delvis med bonus och kredit kommer returneringen att behandlas i enlighet med vår Retur- och avbeställningspolicy.

Icke-överförbarhet och icke-sammanslagning av Bonus- och kreditprogrammet

Bonus och kredit eller annan rättighet eller skyldighet får inte överföras, tilldelas, säljas, handlas eller bytas med av någon medlem eller annan person utan ett skriftligt godkännande från LightInTheBox.com. Alla försök att göra något av ovanstående skall ogiltigförklaras. Vidare får Bonus- och kreditsaldot endast användas för medlemmens personliga bruk. Medlemmar får ej slå ihop bonus och kredit från olika konton eller använda bonus och kredit för att köpa produkter från LightInTheBox.com på andras uppdrag eller i syfte att sälja dessa produkter vidare till andra.

Programperiod

Detta program fortlöper tills att det avslutas, stängs, modifieras eller omvandlas till ett annat Bonus- och kreditprogram av LightInTheBox.com.

Var den här sidan till hjälp?

Ja Nej

Behöver du mer hjälp?

Kontakta kundtjänst för min beställning Servicepost Kan du inte hitta din beställning?
Välkommen att ladda ner vår app
Spåra beställningar och få realtidsuppdateringar om leveransen.
Smidigare kommunikation och förbättrat stöd.
Få prioriterade svar i appen.
Få prioriterade svar i appen.
Smidigare kommunikation och förbättrat stöd.
Spåra beställningar och få realtidsuppdateringar om leveransen.
Ladda ner APP nu